Hristos, S-a născut pentru tine!

Hristos, S-a născut pentru tine!

Hristos, S-a născut pentru tine,

Loading...

Umil, într-un staul de-animale;

El Şi-a părăsit cerul Lui glorios

Şi din dragoste, a venit aici jos

Trasându-Şi înspre tine o cale!

Şi-a lăsat tronul Lui de domnie,

Părăsind gloria şi slava cerească;

S-a dezgolit de mărirea-I divină;

A acceptat un prunc să devină,

Şi S-a născut om, fiinţă firească.

El a venit ca să-nfrunte în luptă,

În duh şi-n firea căzută păcatul,

Să-l biruiască prin viaţa Sa dată

Pe crucea de la Calvar înălţată,

Pe Lucifer, şi să-ţi fie Garantul!

A fost Cel ce S-a lăsat răstignit

Pe lemnul unei cruci la Calvar,

La care tu privind prin credinţă

Că s-a-mplinit marea făgăduinţă

Vei avea izbavire-n al Său har!

Şi vei putea ca astfel să cunoşti

Cât a costat pentru tine Iubirea

Când te aflai cu steagul în bernă,

Să poţi avea moştenirea eternă

Cu lumile, ce-şi trăiesc fericirea.

Integrat, în Universul cel infinit

Prin Jertfa adusă preţ de salvare,

Vei contempla măreţele minuni,

Cu respect aduce-vei rugăciuni,

Plecându-te, în sfântă-nchinare.

autor: Flavius Laurian Duverna

Loading...